การเลือกใช้..น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน บ. พีพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผลิตและพัฒนาน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำขึ้นมา เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
และตามความต้องการของผู้บริโภค
มีด้วยกัน 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้


1. ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ (จัสมินต์)


ประโยชน์
- ใช้ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ห้องครัว
  และช่วยขจัดคราบสกปรก

วิธีใช้
- ผสมผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ (จัสมินต์)
  1 ส่วนต่อน้ำ 5 - 10 ส่วน นำไปล้างสุขภัณฑ์ตามปกติ
   แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด  2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ บูเก้พีพีประโยชน์ 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ ดับกลิ่น
  สามารถใช้ได้กับพื้นบ้าน ห้องน้ำ ห้องครัว                   
วิธีใช้     
- ผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ บูเก้พีพี
  1 ส่วนต่อน้ำ 10-20 ส่วน แล้วใช้ผ้าม็อบจุ่มผลิตภัณฑ์
  นำมาถูพื้นตามที่ต่างๆ โดยไม่ต้องล้างน้ำออก


3.ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำขจัดคราบสนิมพีพีประโยชน์ 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขจัดคราบฝังแน่น และคราบสนิม หินปูน
   บริเวณพื้น ฝาผนังห้องน้ำ
วิธีใช้     
- ผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำขจัดคราบสนิมพีพี
  2 ส่วน กับน้ำ 1 ส่วน แล้วใช้ผ้าชุบ หรือจุ่ม ผ้าม็อบ 
  ฟองน้ำนำมาเช็ดให้ทั่วบริเวณ หรือส่วนที่ต้องการ
  ทำความสะอาด 
ใช้แปรงขัดแล้วล้างออกด้วย
  น้ำสะอาด ในกรณีที่พื้นผิว
สกปรกมากเทราด
  ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำขจัดคราบสนิมพีพี 
  แล้วใช้ผ้าชุบหรือจุ่ม ผ้าม็อบ ฟองน้ำ นำมาเช็ด 
  ให้ทั่วบริเวณ
หรือส่วนที่ต้องการทำความสะอาด
  ใช้แปรงขัด 
แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด4.ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบหินปูนประโยชน์ 
- ใช้ขจัดคราบสกปรกฝังแน่น คราบหินปูนบริเวณ
   พื้นห้องน้ำฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์
วิธีใช้       
ผสมผลิตภัณฑ์ขจัดคราบปูนพีพี 1 ส่วน กับน้ำ 1 ส่วน
  แล้วใช้ผ้าชุบ หรือจุ่มผ้าม็อบ ฟองน้ำ นำมาเช็ดให้ทั่ว
  บริเวณหรือส่วนที่ต้องการทำความสะอาด ใช้แปรงขัด  
  แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ในกรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก
  เทราดผลิตภัณฑ์ขจัดคราบหินปูนพีพี  แล้วใช้ผ้าชุบ
  หรือจุ่มผ้าม็อบ ฟองน้ำ นำมาเช็ดให้ทั่วบริเวณ
  หรือส่วนที่ต้องการทำความสะอาด ใช้แปรงขัด
  แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด


                               

           
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 712,019