ด้ามต่อรายละเอียดสินค้า
- ด้ามต่อสำหรับใช้งานในพื้นที่สูง
- ใช้ต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดกรีดกระจก ชุดขนแกะเช็ดกระจก

ขนาด
- 2.4 เมตร ปรับ 2 ระดับ
- 3 เมตร ปรับ 2 ระดับ
- 4 เมตร ปรับ 2 ระดับ

Visitors: 711,163