หน้ากากอนามัย

สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละออง
เมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง

เลือกใช้ "หน้ากากผ้า" ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า
คนทั่วไปที่ไม่ได้เจ็บป่วย แนะนำว่าควรใช้หน้ากากผ้าธรรมดา เพื่อป้องกันน้ำลายกระเด็นเป็นหลัก
หน้ากากผ้าสามารถนำซักและใช้ซ้ำได้ช่วยประหยัดเงินและค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัยช่วยลดขยะได้อีกทางหนึ่ง เพราะอนามัยธรรมดา หากทุกคนใช้แล้วทิ้งจะทำให้มีขยะเพิ่มขึ้น
Visitors: 711,163