ป้องกันไวรัสโควิด - 19 หมั่นล้างมือบ่อย
วิธีการป้องกันไวรัสโควิด - 19

1. งดเข้าร่วมกิจกรรม หากมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ

2. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือสำหรับใช้เองให้เพียงพอ

3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัย

4. หากพบว่าป่วยหรือเริ่มป่วย ควรติดต่อขอ เข้ารับการรักษา ตามขั้นตอน

5. หากสังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ควรแนะนำให้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฐมพยาบาล

6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับมีอาการผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 712,019