อะไหล่ยางปาดน้ำพื้น

รายละเอียดสินค้า
- อะไหล่ยางปาดน้ำ ยางหนา เหนียว ไม่ขาดง่าย
- ราคา
     ขนาด 15 นิ้ว ราคา 70 บาท
     ขนาด 18 นิ้ว ราคา 80 บาท
     ขนาด 24 นิ้ว ราคา 90 บาท
     ขนาด 30 นิ้ว ราคา 100 บาท
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )
Visitors: 711,163